نرم افزار نمایشگاه خودرو عارف رایانه دارای قیمت مناسب، ساده و کاربر پسند، پشتیبانی از چهار نوع قولنامه خرید و فورش، اجاره به شرط تملیک، اختصاصی، چاپ و مدیریت رسید های تحویل خودرو ، بیش از ده سال سابقه نصب بسیاری از بنگاه های خودرو، سیستم ارسال پیامک به مشتریان ، کالرآیدی و مونیتورینگ تلفن و … می باشد.