برخی از امکانات این نرم افزار نمایشگاه خودرو : مدیریت و آرشیو گذاری انواع خودرور با قابلیت جستجوی پیشرفته و تهیه گزارشات متنوع از لیست، ثبت و مدیریت انواع مبایعه نامه ، اجاره به شرط تملیک و …، سیستم چاپ چک و مدیریت حسابهای بانکی، مدیریت رسید های تحویل خودرو، حسابداری صندوق ساده برای نمایشگاه، کالرآیدی،ارسال پیامک و …